de 5 V's

In de loop der jaren zijn we er achter gekomen dat we onze manier van werken terug te voeren is op het principe van de 5 V’s.

 

De eerste V staat voor Vragen. Logisch, want daar begint het allemaal mee om ergens met elkaar te komen. Duidelijk is wel dat je dan ook de juiste vragen moet stellen en n.a.v. de antwoorden nog meer vragen moet stellen. Op zoek dus naar wat mensen en organisaties echt bezig houdt. Waar de problemen en de kansen liggen.

Door duidelijke vragen te stellen en antwoorden te krijgen komen we in de volgende fase: de Verbeelding. Hoe wil je verder, hoe ga je je plannen straks invullen. Wat zie je dan voor je? Wat is je droom? Noem het visie misschien missie.

Als je dit wil bereiken, welke Veranderingen die moeten leiden tot verbetering in de prestaties moeten er dan plaatsvinden? In de organisatie, bij jezelf of bijvoorbeeld in de proposities? Dit is de fase van plannen maken, bij voorkeur met heldere doelstellingen en actiepunten.

De plannen moeten vervolgens gedeeld worden, iedereen moet er achter gaan staan om zo met elkaar een nieuwe, of een aangepaste weg in te slaan. Dit wil zeggen dat dat je goed moet gaan communiceren, eerst intern, dan extern: het Verbinden. Overigens hoeft dit niet alleen om het verbinden van mensen te gaan, Het kan ook betekenen dat verschillende plannen met elkaar verbonden moeten worden.

Het laatste wat dan voor de deur staat is het moeilijkste: Volhouden! Blijven geloven in waar je voor bent gegaan, ook als het tegen zit. Echter, wel blijven nadenken en evalueren. Dat betekent dat je ook na deze fase weer kritisch moet zijn en vragen gaat stellen. Aan elkaar, aan klanten om vervolgens te kijken of je wat moet aanpassen. En zo is de cirkel rond.

EHC helpt je in verschillende fases en door fases heen. Voor het stuk plannen maken zijn we goed als het gaat om communicatie. Als het gaat om nieuwe businessmodellen of organisatieadvies dan doen we dit stuk samen met een partner, omdat zij daar veel beter in zijn dan wij. Wij pakken het weer op bij de verbinding.

Neem contact op